Start nieuw seizoen

De zomervakantie is voorbij en na een bijzonder vorig seizoen hopen we
natuurlijk op een sportief seizoen zonder “corona hobbels”. Sporten in
groepsverband is toegestaan en we zijn blij te kunnen melden dat er weer
wedstrijden georganiseerd gaan worden.

Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 m afstand voor personen
vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is de 1,5 m afstand houden
wel verplicht. Tenslotte blijven de basisregels rond hygiëne van kracht,
om het verspreiden van het virus tegen te gaan.

Nieuw dit jaar is dat we starten met kleutergym. Deze les zal gegeven
worden op de dinsdag om 15.30 u in de Plataan. Kinderen mogen altijd een
aantal een lessen voor proef meedraaien. Voor meer informatie kunt u
mailen met de voorzitter. (voorzitter@gyminboskoop.nl)
We starten het nieuwe seizoen vanaf 6 september!

Wij wensen iedereen een sportief seizoen toe.
Bestuur en trainsters,
Gymnastiek vereniging Boskoop