KOM IN CONTACT

Algemeen

voorzitter@gyminboskoop.nl

Ledenadministratie 

ledenadministratie@gyminboskoop.nl 

Selectietrainers

gvboskoopselectie@gmail.com

Zaal

MFC de Plataan, Snijdelwijklaan 2