Gymnastiekvereniging Boskoop

Vacature penningmeester

Onze huidige penningmeester heeft te kennen gegeven dat hij zo langzamerhand zijn functie wil overdragen. Daarom is de Gymnastiekvereniging Boskoop op termijn op zoek naar een penningmeester v/m.

Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer:

  • Het voeren van de financiĆ«le administratie, waaronder o.a. vallen het innen van de contributie, het betalen van de rekeningen, het verzorgen van de boekhouding en het opstellen van het financiĆ«le jaarverslag en de begroting.
  • Het onderhouden van het contact met de instantie die voor de GVB de salarisadministratie verzorgt.
  • Het bewaken van de verzekeringen.
  • Het bijwonen van de vergaderingen.

Indien u belangstelling heeft of nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de huidige penningmeester, Ton Weijermars